Góc Trời Tưởng Nhớ- Trương Từ Danh

Quanh ta là một góc trời,
Chất chồng tưởng nhớ, một thời mây bay;
Ở đây có gió heo may,
Có mưa, có nắng, có tình Quê Hương;
Ở đây có cả nén hương,
Đốt lên sưởi ấm vong linh một thời.
Nén hương bay tới chân trời . . .
Trương Từ Danh
Xin click vào đây để xem clip giới thiêu: TUONG DAI CON DUONG DI TOI
Đăng tải tại Tin Tuc, Văn hóa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vietnamese American Community Memorial publicly dedicated in Wichita

This slideshow requires JavaScript.

Vietnamese American Community Memorial publicly dedicated in Wichita

The Vietnamese American Community Memorial, located across the Arkansas River from Exploration Place, was publicly dedicated Saturday with local elected officials and several hundred members of Wichita’s Vietnamese community in attendance. The memorial honors the Americans and South Vietnamese who fought together against the communist North Vietnamese in the Vietnam War.

“We honor those United States and Vietnamese soldiers who sacrificed their lives in the fight against communism,” Hai Truong told several hundred people assembled for the ceremony.

Local artist Babs Mellor was the lead sculptor on the project, which depicts two soldiers, one American and one Vietnamese.

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ, Wichita, KS, VTS_02_2

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ, Wichita, KS VTS_6_1

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ, Wichita KS, VTS_03_1

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Buổi Ẩm Thực Gây Quĩ, và tiếp đón cộng đồng bạn từ Oklahoma, trong ngày khánh thành tượng đài chiến sỹ Việt Mỹ, Wichita, VTS_1_2

Đăng tải tại Tin Tuc | 2 phản hồi

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ, Wichita, Kansas VTS_7_1

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ, Wichita, VTS_4_1

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ, Wichita, VTS_01_01

Đăng tải tại Tin Tuc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?